Završen drugi izazov Vazduhoplovnih snaga za inteligentne klasterske sisteme „borbe bez posade“

Dana 28. jula, završen je drugi izazov inteligentnih UAV klasterskih sistema Vazduhoplovnih snaga "Borbe bez posade".
U ovom takmičenju učestvuje ukupno 51 ekipa i više od 500 igrača.Oni dolaze iz vojnih jedinica, vojnoindustrijskih preduzeća, istraživačkih institucija, univerziteta, privatnih preduzeća i drugih oblasti.Svi oni predstavljaju okosnicu domaće inteligentne UAV klasterske tehnološke inovacije i razvoja proizvoda., Ne samo da su se pažljivo pripremali za "No One" Challenge, već su i savladali uticaj nepovoljnih faktora kao što su obilne padavine i visoke temperature tokom takmičenja, te postigli rezultate, nivoe i stilove na takmičenju.
Nakon donošenja odluke sudijske radne grupe na licu mesta, arbitražni komitet potvrđuje i dostavlja je na odobrenje organizacionom odboru, rezultati takmičenja se objavljuju na sledeći način:


Vrijeme objave: 16.08.2021